Våra Tjänster

Enskilt Avlopp

Vi hjälper till med allt som behövs för din avloppsanläggning. Planering, dimensionering, tillståndsansökan och installation. Vi driftsätter reningsverk direkt på plats och ser till att allt fungerar från dag ett.

Minireningsverk för 1 hushåll

Moderna modulinfiltrationer med hög verkningsgrad och liten anläggningsyta möjliggör mindre åverkan på fastigheten vid installation. Vi hjälper till att utreda vilken anläggning som passar bäst för just din fastighet.

Modern modulinfiltration
Slamavskiljare

Dränering

Vi är certifierade för installation av dräneringar med Isodräns produkter. Vi hjälper även till med andra lösningar om så önskas.

Dränering med Isodrän

Mark- och entreprenadjobb

Vi kan det mesta inom mark- och trädgårdsentreprenad.
Schaktning, planering och dikning.

Du kanske vill ha en paddock vid stallet eller en grund till din attefallare?

Vi fixar det också!

Fuktmätning

Vi mäter luftfuktighet i t ex krypgrund eller vind.

Fuktkvotsmätning i olika material och även djupmätning i vägg eller golv.

OBS! Gäller även husvagnar.

Radonmätning

Vi utför både rådgivande korttidsmätningar och juridiska långtidsmätningar. Vi är utbildade av Strålskyddsmyndigheten.