PALINGO
-en stabil grund att bygga vidare på

VÅRA TJÄNSTER

Mark och entrepenadjobb

Vi hjälper dig med det mesta inom mark- och trädgårdsentreprenad. Schaktning, planering, dränering, dikning, vatten- och avloppsanläggning mm.

Du kanske vill ha en paddock vid stallet?
Vi kan också hjälpa dig med mindre grundläggning för exempelvis garage eller friggebod.

Efter önskemål ombesörjer vi även anskaffning av material samt bortforsling av överblivna fyllnadsmassor.

Visningskonsultation

Funderar du på att köpa ett hus?
I samband med detta kan det vara bra att ta reda på hur huset mår.
Vi följer med dig på visningen för en okulär genomgång av fastigheten.

Fuktmätning

Vi mäter luftfuktighet i t.ex. krypgrund eller vind.
Fuktkvotsmätning i olika material och även djupmätning i vägg eller golv.
OBS även husvagnar!!!

Radonmätning

Vi utför både rådgivande korttidsmätningar och juridiska långtidsmätningar.
Utbildade av SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten).

 

 

Vi använder oss av den senaste tekniken gällande mätinstrument och mätmetoder.
Våra tjänster är endast rådgivande då vi är ett fristående företag, ej anslutet till byggbranschen.
Givetvis förmedlar vi även kontakter utanför vårt kompetensområde om det skulle behövas.